Hero Masthugget

Bostadskvarter Brf Masthugget

Göteborg, Sverige

Projekt

Ort

Produkt

Projektform

Partner

Arkitekt

Beställare

Projektledare

Lugnt på gårdarna med smart bomsystem

2
4
1
Hero Masthugget
8
6