Tom Ohlin 9Qwbhnjvp0y Unsplash

Vårt hållbarhetsarbete

Vi är med och leder vägen till framtidens hållbara städer.

En filosofi som håller i 100 år

Resan mot framtidens hållbara städer

Vi genomför ständigt förändringar och förbättringar som bidrar till en hållbar framtid. Här är våra fyra fokusområden som gör oss till en bättre partner.

Närproducerat

Photo 1578480129977 3Bb903dafb2b

Livet i centrum

Jacek Dylag Pmxt0xtq A Unsplash

Smart resursfördelning

Unknown 1

Klok energianvändning

Partnerskap för klimatet

Som vi ser det är nyckeln till ett hållbart samhälle en tydlig samverkan och gemensamma projekt. Tillsammans med andra blir vi bättre, starkare och kan påverka mer.

Avtal om Grön zink som minskar koldioxidavtrycket

Avtal om Grön zink som minskar koldioxidavtrycket

För att ytterligare minska vårt klimatavtryck använder vi från och med 2024 endast Grön zink i vår varmförzinkning. Smekab Citylife har därför tecknat avtal med metallföretag för inköp av Low-Carbon Zinc som produceras uteslutande med förnybar vind- och vattenkraft. Produkten har ett av världens lägsta CO2-avtryck bland raffinerade zinkprodukter. Genom detta samarbete vill vi minska våra CO2-utsläpp än mer och bidra till att aktivt driva industrins omställning mot mer hållbara metaller.

Se vårt certifikat
DB Schenker – driver utvecklingen helt fossilfritt

DB Schenker – driver utvecklingen helt fossilfritt

En hållbar logistikpartner är viktigare än någonsin. Sedan ett par år tillbaka driver DB Schenker Sverige projektet Mission Zero, en strategi för minskade utsläpp där Smekab Citylife varit med från start. Initiativet går ut på att driva utvecklingen framåt genom förflyttning med biobränsle, investeringar i fordon och teknik som inte nyttjar fossilt bränsle samt optimering av transporter så fyllnadsgraden är så hög som möjligt. Under 2020 resulterade detta i en minskning av utsläpp av växthusgaser för landtransporter med 57 % (jfr basår 2006). Målet är att nå över 70 % minskning 2023.

Klimatavtal med Kristianstad Kommun

Klimatavtal med Kristianstad Kommun

Kristianstads kommun har, som en del av Viable Cities, antagit missionen ”Klimatneutrala Kristianstad 2030”. I praktiken innebär det att varje Kristianstadsbo ska kunna leva ett gott liv med hög livskvalitet och minimal klimatpåverkan inom planetens gränser. Sedan 2023 är Smekab Citylife anslutet till avtalet. Här förbinder vi oss bland annat att fortsätta det löpande hållbarhetsarbetet kring resursförbrukning av stål i form av minskad förbrukning av råmaterial samt att vi ska ha ett fortsatt nära samarbete med DB Schenker och deras ”Mission Zero” för att minska påverkan av CO2-utsläpp av transporter.

För en hållbar framtid ihop med Rosendals Biprodukter

För en hållbar framtid ihop med Rosendals Biprodukter

De pollinerande insekterna minskar varje år i världen. Det leder till att växtligheten och skördarna blir mindre. Detta vill Rosendals Biprodukter ändra på genom att få ut fler bin i samhället. För några år sedan tog vi beslut att vara med och främja den lokala biodlingen och hjälpa bina att fortsätta hålla vårt svenska ekosystem i balans genom att placera ut fem fina bikupor vid vårt huvudkontor i Önnestad. Trots en ovanligt regnig sommar så har våra bin jobbat febrilt med att producera honung här invid vår fabrik i Önnestad. Vi är superstolta över våra bevingade medarbetare har gynnar den biologiska mångfalden och inte minst förser oss med flytande guld på köpet. Tillsammans arbetar vi i en vacker symbios mot en hållbar framtid!