Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av smekabcitylife.se. Godkänn.
 
Vill du läsa mer om vår policy kring cookies klickar du här.

Skötsel/underhåll

Rätt skötsel och underhåll förlänger livslängden och förebygger problem på sikt.

Trädetaljer

Trä är en naturprodukt som hela tiden förändras. Också efter bearbetning. Färgskillnader, oregelbundenheter och småsprickor kännetecknar äktheten av massivt trä och ligger inte till grund för reklamation.

Trämöbler reagerar kraftigt på förändringar i luftfuktigheten. Det är därför viktigt att du efterspänner skruvar med jämna mellanrum.

Behovet av underhåll varierar kraftigt beroende på hur utsatta ytorna är för sol, vatten och mekanisk nötning. En god regel är att se över ytorna minst två gånger per år och sätta in underhållsåtgärder snarast där så bedöms nödvändigt.

Var extra uppmärksam på horisontella ytor där angrepp av svartmögel kan uppträda relativt snabbt. Svartmögel trivs där fuktförhållandet på ytan är gynnsamt. Även vid vackert väder kan luftfuktigheten vara relativt hög och orsaka mögeltillväxt. Svartmögel förstör inte träet men kan indirekt bana väg för andra träförstörande svampar, då den bidrar till att behålla fukten på ytan under lång tid.

Underhåll av obehandlat trä:
1. Tvätta ytan med milt rengöringsmedel. Om möblerna blivit utsatta för exempelvis svartmögelangrepp kan i vissa fall behandling med natriumhypoklorit (klorin) vara enda sättet att få bort och bleka missfärgningen.
2. Skölj väl.
3. Låt träytan torka.

Underhåll av oljat trä:
1. Tvätta ytan med ett milt rengöringsmedel. Om möblerna blivit utsatta för exempelvis svartmögelangrepp kan i vissa fall behandling med natriumhypoklorit (klorin) vara enda sättet att få bort och bleka missfärgningen.
2. Skölj väl.
3. Låt träytan torka.
4. Skrapa bort sprucken och flagnande olja.
5. Slipa bort grånat trä.
6. Slipa lätt på de intakta ytor som skall inoljas.
7. Behandla 1-3 gånger med lämplig träolja. Följ noga anvisningarna på förpackningen.
8. Beroende av ålder och skick behövs olika förarbete. Tala med fackhandeln.

Träersättning Resysta

Resysta är ett fiberförstärkt hybridmaterial tillverkat av risskal vilket ger en gynnsam ekobalans.
Resysta ser ut som trä och utmärker sig för slitstyrka, termiska stabilitet samt kemiska resistens. Till skillnad från trä, är Resysta sväll-, flis- och sprickfri, det grånar inte och tål svamp- och insektsangrepp. Resysta produkter är mycket hållbara utan att kräva särskild vård eller underhåll, och lämpar sig därför särskilt för utomhusbruk såsom parkmöbler.

Underhåll:
1. Tvätta ytan med ett milt rengöringsmedel.
2. Skölj väl.
3. Låt ytan torka.

Ståldelar

Ytbehandlat stål – Varmförzinkning
Zinkytans utseende beror på ett antal faktorer. Varmförzinkning av stål utan eller med lågt kisel- och fosforinnehåll ger ljusa och blanka zinkskikt. I utomhusatmosfär blir ytan så småningom matt och ljusgrå. På stål som har en högre kisel- och fosforinnehåll blir ytan oftast matt, sträv och med en ljus till mörkgrå kulör. Ofta blir ytan inte entydigt grå utan får ett flammigt utseende med delvis matta grå och delvis blanka områden. De mörkgrå zinkskikten har endast estetisk betydelse, eftersom de ger samma, eller till och med bättre, korrosionsskydd (vid lika skikttjocklek) som de ljusa skikten. De gråa zinkbeläggningarna har normalt högre skikttjocklek och därmed längre livslängd.

Varmförzinkat stål har en grå färgton, vilken smälter in i de flesta miljöer på ett naturligt sätt. Om någon annan färgkulör önskas går det bra att måla den varmförzinkade ytan. Förutom möjligheten till andra kulörer innebär målningen även en förstärkning av zinkens redan goda korrosionsskydd.

Förekomsten av mörkare grå områden, ett cellformigt mönster, en del ojämnheter i ytan eller ”vitblemma” (vitrost) är inte orsak till reklamation. Mindre obelagda fläckar kan lämnas obelagda, medan en lokal fläck större än cirka 50 mm² bör repareras. Det vanligaste sättet att reparera är målning med zinkrik färg. Mindre skador, till exempel en repa, är självläkande genom jonvandring.

Underhåll och reparation av zinkytan:
Varmförzinkade produkter är underhållsfria, men regelbunden rengöring rekommenderas. Alla ståldetaljer kan högtrycksspolas, men använd inga kemikalier.

1. Syna ytan. Obelagda fläckar större än 50 mm² bör repareras.
2. Slipa ned eventuella ojämnheter runt fläcken.
3. Bättringsmåla med zinkrik färg.
4. Låt torka.

Ytbehandlat stål – Pulverlackering
Förutom bra korrosionsskydd har pulverfärgen bra mekaniska egenskaper som god slag- och reptålighet och även god tänjbarhet. En stor fördel med pulverfärg är att man kan applicera tjocka skikt i en enda sprutning där man för våtfärg måste lägga flera lager för att erhålla samma skikttjocklek. Pulverlack är det mest miljövänliga alternativet som finns för tilläggsskydd och färgsättning av zinkbeläggningen. Pulverlack är helt utan lösningsmedel.

Underhåll och reparation av lackerad yta:
Pulverlackerade produkter är underhållsfria, men regelbunden rengöring rekommenderas. Alla ståldetaljer kan högtrycksspolas, men använd inga kemikalier.

1. Syna ytan. Mindre skador i lackskiktet repareras enlig nästa punkt. Vid skador större än 50 mm² bör först zinkytan repareras enligt instruktioner ovan.
2. Slipa ned eventuella ojämnheter runt skadan.
3. Bättringsmåla med alkydfärg.
4. Låt torka.

Ladda ned våra broschyrer:
Material och ytbehandling (pdf)
Underhåll av trämöbler (pdf)
Underhåll av ytbehandlat stål (pdf)