Sittmöbel Gröngrön 3

Nya hållbara möbelserier

Närproducerade nyheter

Närproducerade nyheter

Vi vill vara med och forma framtidens hållbara städer. Därför är vi stolta över att kunna erbjuda produkter som är både närproducerade och hållbara över tid. Våra populära möbelserier Hulda och Pongo produceras i vår fabrik i Önnestad, Skåne, precis som 90 % av våra produkter vilka färdigställs inom 4 mils radie. Det är vår definition av närproducerat och ett av våra sätt att ta kliv mot en mer hållbar möbelproduktion.

HULDA möbelserie

Hulda Grupp1

PONGO möbelserie

Pongo Grupp3 2