Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av smekabcitylife.se. Godkänn.
 
Vill du läsa mer om vår policy kring cookies klickar du här.

Svanenmärkta cykelställ ska bidra till bättre stadsmiljö

Publicerad 2021-02-03, Nyheter | Pressreleaser

Svanenmärkta cykelställ

PRESSMEDDELANDE 2020-02-03

Nu lanseras Svanenmärkta cykelställ för offentlig miljö. Cykelställen är ett led i att minska luftföroreningarna i stadsmiljö, men också ett sätt att skapa en mer hållbar produktion.
– När cykling bidrar till att minska luftföroreningarna ska naturligtvis inte cykelställen vara en miljöbov, säger Mats Alexandersson på Smekab Citylife som tagit fram de Svanenmärkta cykelställen.

Våren 2020 lanserade Smekab Citylife, som första leverantör i Norden, Svanenmärkta stålräcken och staket för offentliga miljöer. Nu kommer nästa produktgrupp: cykelställ och cykelpollare, som också har klarat kraven för Nordens officiella miljömärkning Svanen.
– Vi har jobbat länge med cykelställ och ser att det finns ett väldigt fokus på cykling i samhället, därför var det naturligt att välja denna produktgrupp i vårt fortsatta miljöarbete, säger Mats Alexandersson.

En som bekräftar trenden är Jan-Åke Claesson, enhetschef på Trafikenheten i Borås kommun, som satsar hårt på att främja cyklandet.
– Vi måste se till att folk tar cykeln istället för bilen, annars får vi en trafiksituation som är svår att hantera både vad gäller utrymme och miljö, säger Jan-Åke Claesson.
De senaste åren har Borås kommun inte bara byggt ut cykelvägnätet i hela kommunen, utan också skapat många nya platser för att ställa cyklar.
– Vi är först i Sverige med ett fungerande cykelgarage, där man kan låsa in cykel och hjälm, duscha och förvara ombyten, säger Jan-Åke Claesson.
Samtidigt pågår utbyggnaden av cykelställ och cykelpollare runt om i Borås.
– Vi ser att behovet ökar och den viktigaste funktionen är att man kan låsa fast hela cykeln.

På Smekab Citylife har man Svanenmärkt åtta olika cykelställ och cykelpollare, som nu finns tillgängliga på marknaden. Mats Alexanderson berättar att arbetet inte i första hand drivits av kundförfrågan, utan av en vilja att satsa på miljön och en tro på att dessa produkter kommer att bli än mer intressanta i framtiden.
– Det börjar redan komma förfrågningar från kunder som är intresserade av Svanenmärkta produkter, det är ett kvitto på att vi tänkt rätt.

Jan-Åke Claesson i Borås uppskattar initiativet och tycker att det är bra att alla drar sitt strå till stacken.
– Jag kommer att be mina anläggare att titta på detta och överväga om vi nu ska höja miljökraven i framtida upphandlingar.

Mer information:
Mats Alexandersson, kvalitets- och miljöchef på Smekab Citylife, 0730-464 775, mats.alexandersson@saferoad.se

Mer information om våra Svanenmärkta cykelställ >>
Pressmeddelande på Mynewsdesk >>
Läs mer om Smekab Citylifes produkter på Svanens hemsida >>

Fakta Smekab Citylife
Smekab Citylife utvecklar, producerar och säljer produkter och lösningar för att skapa attraktiva urbana miljöer. Räckes- och avspärrningslösningar har sedan 70-talet varit en stor del av företagets erbjudande vilket fortfarande består och utvecklas. Utbudet har kompletterats under åren och i dag erbjuds ett brett sortiment av möbler för offentlig utemiljö, väderskydd för hållplatser, cykelparkeringar och produkter för cyklism.
Företaget har cirka 100 anställda med huvudkontor i skånska Önnestad, och bemannade kontor i Göteborg, Stockholm och Köpenhamn.