Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av smekabcitylife.se. Godkänn.
 
Vill du läsa mer om vår policy kring cookies klickar du här.

Malmö Centralstation cykelparkering, Malmö

Projekt: Malmö Centralstation, Malmö
Typ av projekt: Cykelparkering
Beställare: Malmö Stad Gatukontor
Färdigställt: 2018

Produkter:
EASYLIFT PREMIUM tvåvåningscykelställ (design Velopa)

Bakgrund:
Cykelparkeringen på Malmö Centralstation är mycket välanvänd, med stor del buss- och tågpendlare som parkerar sina cyklar där.

Gatukontoret i Malmö stad har under lång tid arbetat framgångsrikt med hållbara transporter. En del i detta är att tillhandahålla cykelparkering med hög standard vid kollektivtrafiknoder. Cyklister vill parkera så nära målpunkten som möjligt och därför var det viktigt att kunna utöka med många cykelparkeringar på liten yta.

Lösningen man såg var att införskaffa fler tvåvåningscykelställ för att komplettera de som redan fanns installerade. Två viktiga krav var att det ska vara enkelt att parkera cykeln även på övre våningen av tvåvåningsstället, för att de ska nyttjas så mycket som möjligt, och att det ska vara möjligt att låsa fast cykeln i ramen.

Resultat:
Med 100 nya Easylift Premium cykelplatser har Gatukontoret i Malmö kommit ytterligare en bit på vägen för att förbättra stadens cykelparkeringar.
Man är nöjd med hur Easylift Premium gör det enkelt att parkera cykeln på övre våningsplanet, eftersom den övre skenan dras ut och fälls ned hela vägen mot marken. Konstruktionen ger användaren ett stabilt intryck och är enkel att manövrera. Bågen för att låsa fast ramen är stadig och bidrar till att cykelparkeringen känns säker vilket också var ett av kraven.

EASYLIFT PREMIUM tvåvåningscykelställ. Malmö Centralstation cykelparkering. EASYLIFT PREMIUM tvåvåningscykelställ. Malmö Centralstation cykelparkering. EASYLIFT PREMIUM tvåvåningscykelställ. Malmö Centralstation cykelparkering.

Läs mer om:
EASYLIFT PREMIUM tvåvåningscykelställ

Kunduttalande:
”Vi är nöjda med Smekab Citylifes produkter som hjälper oss att lyfta cykling i stadsrummet. Vi har länge använt oss av cykelstället i form av en bilsilhuett (Car Bike Port). Detta visar på ett pedagogiskt sätt att minst 10 cyklar ryms på en enda bilparkering. Bilsiluetten är robust och går enkelt att flytta runt i stadsrummet efterhand som nya behov uppstår. Nu har vi också testat en ny modell av bilsiluetten, cykelsiluetten, ett självklart nästa steg. Den orange cykelsiluetten signalerar cykelparkering och syns från långt håll.”
Siri Larsson Lindersköld
Projektsamordnare, Planeringsavdelningen Gatukontoret i Malmö