Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av smekabcitylife.se. Godkänn.
 
Vill du läsa mer om vår policy kring cookies klickar du här.

Malmgården, Habo

Projekt: Malmgården i Habo
Typ av projekt: Utemiljö i bostadsområde
Föreskrivare: Larcia
Utförare / Entreprenör: Strand markentreprenad i Jönköping
Slutkund: Habo kommun
Färdigställt: 2018

Produkter:
FLEXI räcke, med plan topp
HANNAH cykeltak, med Sedumtak och träväggar i Linaximpregnerad furu
HL cykelställ
VERA soffa, med Resysta
PRAX papperskorg, med Resysta

Malmgården är en f.d. skola som byggts om till hyresbostäder. Fokus har legat på att utifrån de befintliga förutsättningarna skapa en miljö- och tillgänglighetsanpassad anläggning som utgör en tillgång för de boende.

Malmgården i Habo har ritats av Larcia landskapsarkitekt-kontor i Jönköping. Uppdragsledare och ansvarig för markprojekteringen har varit Mats Sandberg. Inmätning och bedömning av befintlig utemiljö har varit en viktig del av arbetet. En annan betydande del har varit att hitta lämplig markutrustning, med hänsyn till layout, miljö och kvalité.

Valet av utrustning från Smekab Citylife motiveras av bland annat följande kriterier:
Cykeltak HANNAH och HL cykelställ: ”Enkel och tydlig design med bra stålkonstruktion och luftiga träribbe-sidor som erbjuder skyddade cykelplatser. Till cykeltaket föreslog vi sedumtak för att få ett grönt intryck mot gården och minska regnvattenavledning till dagvattensystemet och HL cykelställ som erbjuder säker och effektiv cykelparkering.”

FLEXI räcke: ”Stabil och beprövad konstruktion med stor möjlighet till anpassning vad gäller färg och utseende. Här har vi valt ett räcke med plan topp för att det inte ska bli för dominerande i miljön.”

VERA soffa och PRAX papperskorg i Resysta: ”Ger ett stilrent intryck och erbjuder ett hållbart och miljöriktigt materialval med anpassad färgsättning. Vera soffa är sittvänlig och handikappanpassad med armstöd.”

Läs mer om RESYSTA – Återvunnet och återvinningsbart material!
Läs mer om Linaximpregnerad skandinavisk furu

Resultat och kundutlåtande:
”Anläggningen motsvarar väl våra förväntningar vad gäller anpassning till den ursprungliga miljön. Smekab Citylife har ett sortiment som vi som arbetar med markprojektering uppskattar och som ofta utgör en naturlig del av vårt materialval vid markprojektering.”

Malmgården Habo referens - Hannah cykeltak,Vera soffa, Prax papperskorg, Flexi räcke. Malmgården Habo referens - Hannah cykeltak,Vera soffa, Prax papperskorg, Flexi räcke. Malmgården Habo referens - Hannah cykeltak,Vera soffa, Prax papperskorg, Flexi räcke. Malmgården Habo referens - Hannah cykeltak,Vera soffa, Prax papperskorg, Flexi räcke. Malmgården Habo referens - Hannah cykeltak,Vera soffa, Prax papperskorg, Flexi räcke. Malmgården Habo referens - Hannah cykeltak,Vera soffa, Prax papperskorg, Flexi räcke. Malmgården Habo referens - Hannah cykeltak,Vera soffa, Prax papperskorg, Flexi räcke.