Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av smekabcitylife.se. Godkänn.
 
Vill du läsa mer om vår policy kring cookies klickar du här.

Cykeltak och cykelgarage – låt cyklisterna ta plats med tak över huvudet

Smekab Citylife erbjuder lösningar av cykeltak och cykelgarage för att säkert och platseffektivt skydda parkerade cyklar från vandalisering och tuffa väderförhållanden. Vårt sortiment har ett brett urval, från de lite mindre cykelparkeringarna till större enheter som skapar känslan av ett cykelgarage.

Cykeltaken är designade och framtagna att passa ihop med ett eller flera av cykelställen och cykelpollarna i Smeka Citylifes sortiment, men bara kreativiteten sätter stopp för vilken kombination som passar bäst i varje projekt, både estetiskt och för platsoptimering, alltså hur många cyklar som kan placeras under varje specifikt sektion cykeltak.
För de projekt som efterfrågar cykelparkering i två våningar, så erbjuds vissa cykeltak i en förhöjd variant, just för att kunna utgöra ett skydd mot ogynnsamt väder. Detta skyddar inte bara cyklar, utan även de rörliga detaljerna i mekaniken som tvåvåningscykelställen består av.

De olika cykeltaken erbjuder också olika materialval. Materialet i taket kan bestå av glas, stål eller sedum, medan det i väggarna kan utgöras av sträckmetall, glas eller träribbor. Det finns i vissa cykeltak även möjlighet att kombinera olika material i väggarna, helt beroende på den personliga preferensen och de yttre omständigheterna. Cykeltak utan väggar är vanligt förekommande vid mindre cykelparkeringar, som hållplatser till lokal kollektivtrafik eller intill en fastighet, som då delvis ger skydd för ogynnsamt väder.

Något som ofta förbises, är möjligheten till kulörval i cykeltakets stålstomme. Detta ger en större möjlighet till att sätta sin personliga prägel på områdets utformning. Det grundläggande ytbehandlingen kvarstår under pulverlackringen vilket bidrar till ett ytterligare skydd mot korrosion.

Cykeltaken förberedas för att utrustas med LED-belysning. En integrerad belysning i cykeltaken skapar en trygg och säker miljö för både cykel och nyttjare av parkering, även under de mörkaste tidpunkterna på året. Det kan också öka intresset och aktiviteten på vintercykling, då det blir enklare att snabbt finna sin parkerade cykel, vilket gör parkeringen användarvänlig och ökar nyttjandegraden.

Samtliga cykeltak som erbjuds av Smekab Citylife är certifierade enligt SS EN 1090-1, och vårt certifikat omfattar dimensionering och tillverkning av bärverksdelar och byggsatser av stål i EXC1 och EXC2 enligt SS-EN 1090-2. Produkter tillverkade enligt denna harmoniserade Europastandard levereras CE-märkta. Smekab Citylife ställer samma krav på underleverantörer av produkter som omfattas av regelverket.

Produkterna skall klara av de väderförhållande som råder på den geografisk platsen för installation, främst gällande påverkan från vind och snö. Smekab Citylife erbjuder cykeltak med varierande kapacitet att klara snölaster, som har kapacitet att klara snölaster upp till 300kg/m².

 

Läs mer

Produkter