Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av smekabcitylife.se. Godkänn.
 
Vill du läsa mer om vår policy kring cookies klickar du här.

Cykelställ och cykelpollare – flexibla lösningar för varierande förutsättningar

Smekab Citylife har som mål att erbjuda lösningar av cykelställ och cykelpollare som skapar en säker miljö för cykeln då den inte används. I ett samhälle där fler väljer att ta cykeln före bilen, är det viktigt att man tillgodoser behovet av cykelparkering för att underlätta livet för cyklisten. Likaså gäller det att utveckla lösningar som utnyttjar ytan optimalt vid användandet av cykelställ och/eller cykelpollare.

Sedan 1976 har Smekab Citylife levererat lösningar för främjande av cyklism, i synnerhet genom att utveckla, producera och erbjuda cykelställ och cykelpollare. I takt med en allt större mängd cyklar i trafiken så kommer utrymmet för cyklarna att behöva integreras med övrig gatumöblering. Det finns möjligheter i att kombinera produktlösningar som tillsammans bidrar till att underlätta parkering och göra resan enklare, säkrare och trevligare för cyklisten.

Den estetiska aspekten på cykelställ och cykelpollare är viktigare än någonsin. Smekab Citylife fortsätter lägga stor vikt på de funktionella faktorerna också, då ett av de större syftena är att det estetiska utförandet har sin grund i två förutsättningar; finns där en parkerad cykel i cykelstället/cykelpollaren eller inte. Med en säkert parkerad cykel, integreras både cykel och cykelställ/cykelpollare i utemiljön och stadsbilden och utan cykel ska cykelstället/cykelpollaren vara en del av stadens utsmyckning, samtidigt som det ska vara tillräckligt attraktivt för cyklisten att nyttja.

I Smekab Citylifes sortiment av cykelställ och cykelpollare finner man typer som passar både för större och mindre stadsmiljöer, men även de som passar cykelparkeringshus. Många av cykelställen kan med fördel även placeras inomhus i cykelförråd i t.ex. flerfamiljsbostadshus och företagsfastigheter.

Cykelpollare är den typ av cykelparkering vars främsta syfte är att erbjuda möjlighet att låsa fast ramen till pollaren med hjälp av bygellås, vajerlås eller kättinglås. Varje cykelpollare kräver inte mycket yta i sig och ger parkering till två cyklar, vilket erbjuder hög cykeltäthet på en parkering. Det som skiljer cykelställ från cykelpollare, är att de är vanligtvis lite större och de kan även erbjuda hållare till fram och/eller bakhjul. Bara för att cykelställ är något större än cykelpollare, så kan mängden parkerade cyklar på parkeringen effektiviseras med cykelställ i stället för cykelpollare.

Cykelparkeringslösningar från Smekab Citylife finns i olika designutförande. Dess funktioner varierar och valet av vilken typ bör styras av platsen unika behov. Syftet med samtliga cykelställ och cykelpollare är ändå alltid detsamma – en säker och attraktiv plats för användaren att parkera sin cykel.

Läs mer

Produkter