Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av smekabcitylife.se. Godkänn.
 
Vill du läsa mer om vår policy kring cookies klickar du här.

Vägbommar från Smekab Citylife – begränsad genomfart för skiftande miljöer.

Smekab Citylifes vägbommar är flexibla lösningar i de underhållsfria materialen aluminium och stål. Samtliga bommar i stål, har en varmförzinkad ytbehandling, som ger ett fullgott skydd mot korrosionsangrepp som förlänger produktens livslängd. De kan också lackeras i valfri RAL-kulör, som inte bara ger vägbommarna ett mer tilltalande utseende och kan också ge upphov till större synlighet där så eftersträvas, utan pulverlacken ger ett ytterligare skydd mot rostangrepp utöver den underliggande zinkbeläggningen.

Vägbommar utgör ett bra skydd att försvåra in- och genomfart för obehöriga till områden där det finns en relativt bred infartsväg. De manuella varianterna lämpar sig bra där trafiken ska vara mindre frekvent, så som avfarter till områden som inte tillåter allmänna fordon, så som parker, skogsområden och kust- och sjönära platser. Till områden där behöriga har behov att passera flera gånger dagligen är en elstyrd vägbom en välkommen lösning. Exempel på sådana platser är bostadsområden och arbetsplatser. Även byggarbetsplatser kan med fördel dra nytta av elektriska vägbommar för passage för att avvisa obehöriga och ha kontroll på inpasserande fordon.

I sortimentet ingår både vägbommar med manuell nyckelöppning och elstyrda lösningar. Bland de manuella varianterna finns både lyftbommar och vridbommar för att avgränsningen skall kunna anpassas till omgivningen. Lyftbommar lämpar sig vid infarter där marknivån från andra håll måste hållas framkomlig. Vridbommar är lite mer tilltalande estetisk, då dess användande inte kräver en motvikt som lyftbommen har, och är lite enklare att hantera. Finns det en begränsning i höjd, när vägbommen är i öppet läge, så lämpar sig vridbommen.
Elektriskt styrda vägbommar levereras vi som återförsäljare till CAME, där vi erbjuder elektriskt styrda lyftbommar.

Den manuella låsningen är effektiv och enkel då alla vägbommar är förberedda för låsning med hänglås. De elstyrda öppningsfunktionerna erbjuder stor variation. Öppningen kan styras med nyckel, kort, tag, och mobiltelefon via GSM Vid installation applicerar man PUBLIC ACCES systemet, för att kunna öppna och stänga vägbommen, som får ett eget telefonnummer. PUBLIC ACCESS styrs av ägaren till abonnemanget som ger eller nekar åtkomst till öppningssystemet. Systemet ger också möjlighet till att förinställa öppnings- och stängningstider för vägbommar.

För installationer där det redan finns ett befintligt elektroniskt system, finns möjligheten att också koppla på vägbommens funktioner till detta. Magnetslingor bör fräsas ner i marken både för att säkerställa att vägbommen förblir öppen under fordonets passage, men de kan också användas som styrfunktion för automatisk öppning när bilen närmar sig vägbommen. Detta är vanligt vid infarter till bygghandelsvaruhus och utfarten till campingområden.

Läs mer

Produkter