Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av smekabcitylife.se. Godkänn.
 
Vill du läsa mer om vår policy kring cookies klickar du här.

Vår verksamhetspolicy

Saferoad Smekab AB skall med hög kompetensnivå, erbjuda säkra och attraktiva produkt- och tjänstelösningar för den urbana miljön, vidare upplevas vara bästa samarbetspartner som underleverantör inom lantbruk, bygg och verkstad.

Företaget skall i hela sin verksamhet bidra till ett hållbart samhälle genom att ständigt utmana och förbättra våra produkter och tjänster samt interna och externa processer.

Saferoad Smekab AB arbetar enligt leanfilosofin som är ett systematiserat arbetssätt för att upptäcka våra slöserier och maximera vår värdeskapande tid. Detta gör vi genom att engagera våra medarbetare och arbeta med ständiga förbättringar.

  • Vi skall medverka till ett positivt och välutvecklat samarbete med kunder och förvissa oss om krav och förväntningar på produkter och tjänster så väl som på funktion, kvalitet och hållbarhetshänsyn.
  • Vi skall lämna korrekta leveransuppgifter och alltid sträva efter att leverera i rätt tid, förvissa oss om att leverantörer känner till kraven för att nå rätt produktkvalitet och sträva efter att våra leverantörer har ett likartat kvalitets- och hållbarhetsarbete.
  • Vi skall beakta våra miljöaspekter och kvalitetskrav vid produktion och utveckling av produkter, våra mål skall ständigt förbättras för att utveckla våra miljö- och kvalitetsaspekter samt driva företaget i en hållbar riktning.
  • Vi skall följa samhällets lagar och krav samt vårt företags policy och regelverk i olika frågor, främja hushållning av råvaror, material och energi samt hantera avfall ur ett kretsloppsperspektiv.
  • En grundförutsättning för att skapa nöjda kunder är ansvarstagande och engagerade medarbetare som verkar i en god arbetsmiljö.
  • Vårt mål är att alla medarbetare genom utbildning och instruktioner har rätt kompetens för sina arbetsuppgifter och att samtliga medarbetare skall kunna påverka sin arbetsmiljö och arbetssituation.

Varje medarbetare har ansvar för att vår verksamhetspolicy följs för att säkerställa och vidareutveckla företagets framtid.

2021-01-12
Saferoad Smekab AB
Thomas Rydhagen
VD