Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av smekabcitylife.se. Godkänn.

Vill du läsa mer om vår policy kring cookies klickar du här.

Vår verksamhetspolicy

Saferoad Smekab AB skall med hög kompetensnivå erbjuda säkra och attraktiva produkt- och tjänstelösningar för trafik- cykel- och parkmiljö, vidare upplevas vara bästa samarbetspartner som underleverantör inom lantbruk, bygg och verkstad.

Saferoad Smekab AB arbetar enligt leanfilosofin som är ett systematiserat arbetssätt för att upptäcka våra slöserier och maximera vår värdeskapande tid. Detta gör vi genom att engagera våra medarbetare och arbeta med ständiga förbättringar.

Företaget skall vara miljötänkande i alla delar av förädlingskedjan och genom ständigt förbättringsarbete se till att verksamheten ger minimal belastning på miljön.

  • Vi skall medverka till ett positivt och välutvecklat samarbete med kunder och förvissa oss om krav och förväntningar på produkter och tjänster så väl som på funktion, kvalitet och miljöhänsyn.
  • Vi skall lämna korrekta leveransuppgifter och alltid sträva efter att leverera i rätt tid, förvissa oss om att leverantörer känner till kraven för att nå rätt produktkvalitet och sträva efter att våra leverantörer har ett likartat miljö- och kvalitetsarbete.
  • Vi skall beakta våra miljöaspekter och kvalitetskrav vid produktion och utveckling av produkter, våra mål skall ständigt förbättras för att utveckla våra miljö- och kvalitets aspekter.
  • Vi skall följa samhällets lagar och krav samt våra egna policies och regelverk, främja hushållning av råvaror, material och energi samt hantera avfall ur ett kretsloppsperspektiv.
  • En grundförutsättning för att skapa nöjda kunder är ansvarstagande och engagerade medarbetare som verkar i en god arbetsmiljö.
  • Vårt mål är att alla medarbetare genom utbildning och instruktioner har rätt kompetens för sina arbetsuppgifter och att samtliga medarbetare skall kunna påverka sin arbetsmiljö och arbetssituation.

Varje medarbetare har ansvar för att vår verksamhetspolicy följs för att säkerställa och vidareutveckla företagets framtid.

2016-01-01
Saferoad Smekab AB
Thomas Rydhagen
VD