Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av smekabcitylife.se. Godkänn.
 
Vill du läsa mer om vår policy kring cookies klickar du här.

Integritetspolicy

Vi värnar om din integritet och vill att du ska känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Vår integritetspolicy utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

 

Behandling av personuppgifter

När du använder vår hemsida eller på annat sätt är i kontakt med oss, till exempel genom inköp av våra produkter, kommer Saferoad Smekab AB att behandla dina personuppgifter. Nedan hittar du information om vilken typ av personuppgifter som samlas in, anledningarna till varför vi samlar in uppgifterna och dina rättigheter avseende behandling av dina personuppgifter.

Kontaktinformation:
Saferoad Smekab AB
Box 12160
291 12 Önnestad
Växel tel. 044 – 767 00
info@smekabcitylife.se

Syftet med vår datainsamling och vilka typer av data vi samlar in
Vi samlar och behandlar dina personuppgifter för olika ändamål beroende på vem du är och hur vi kommer i kontakt med dig. Vi samlar in personuppgifter för följande ändamål:

1. Skicka ut marknadsföringsmaterial, t.ex. nyhetsbrev och information om vår verksamhet.
2. Svara på inkommande förfrågningar och genomföra affärsuppgörelser: Namn, telefonnummer, e-postadress och annan personlig information kan behövas för detta. Behandlingsändamålet är baserat på det legitima kommersiella intresset att hjälpa dig med din förfrågan.
3. Rekrytering av nya lediga platser. CV, ansökningar referenser och intyg. Behandlingen av data baseras på ditt givna samtycke.
4. För att få information om användningen av våra webbsidor använder vi cookies. Du kan läsa mer om cookies och vilka cookies vi använder här: https://www.smekabcitylife.se/om-oss/cookies/
Bearbetningen av cookies baseras på det kommersiella intresset att anpassa våra webbsidor till gagn för användarna. Vi garanterar ditt dataskydd genom att bara använda denna information för statistiska ändamål. I denna statistik är det inte möjligt att identifiera dig som individ.

Utlämning av personuppgifter till andra
Vi lämnar inte ut eller lämnar dina personuppgifter till andra om det inte finns någon laglig skyldighet för sådan information. Exempel som grund för offentliggörande kan vara ett avtal med dig eller rättslig grund i lagen som instruerar oss att lämna ut informationen. Saferoad Smekab AB använder dataprocessorer för att samla, lagra eller på annat sätt bearbeta data. I sådana fall har vi ingått databehandlingsavtal för att säkerställa informationssäkerheten i alla delar av databehandling. Från och med idag använder vi följande processer:

Saferoad Smekab AB ingår i Saferoadkoncernen. Personuppgifter behandlas för att hantera beställningar och leverera tjänster till våra kunder. Behandlingen av personuppgifter utförs i Saferoad-gruppens datorsystem.
All behandling av data som utförts av oss görs inom EU / EES-området.

Förvaringsperiod
Vi lagrar endast dina personuppgifter så länge som nödvändigt för det syfte som uppgifterna samlades in för.
Det betyder exempelvis att personuppgifter som grundas på ditt samtycke kommer att raderas om du drar tillbaka ditt samtycke.
Personuppgifter vi behandlar vid genomförandet av ett kontrakt med dig kommer att raderas när kontraktet har genomförts och alla förpliktelser enligt kontraktet samt lagliga principer har genomförts.

Dina rättigheter när vi behandlar dina personuppgifter
Du har rätt att få tillgång till, rättelse och radering av dina personuppgifter som behandlas av oss. Du har också rätt att få restriktioner för bearbetning, direkt invändning mot behandlingen och få rätt till dataöverförbarhet. Du kan läsa mer om omfattningen av dina rättigheter på Datainspektionens webbsidor: https://www.datainspektionen.se/
För att utnyttja eller hävda dina rättigheter måste du kontakta oss med hjälp av ovanstående kontaktuppgifter. Vi kommer att svara på din förfrågan så snart som möjligt och i alla fall inom 3 månader.
Du kan alltid dra tillbaka ditt samtycke till vår behandling av dina personuppgifter. Det enklaste sättet att återkalla ditt samtycke att kontakta oss med hjälp av ovanstående kontaktuppgifter.

Klagomål
Om din åsikt är att vår behandling av dina personuppgifter inte överensstämmer med det beskrivna sättet här eller på annat sätt som inte överensstämmer med den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) kan du lämna in ett klagomål till Datainspektionen.
Du kan hitta information om hur du kontaktar myndigheten på deras webbsidor: https://www.datainspektionen.se/

Ändringar
Om det skulle bli en förändring av våra tjänster eller en ändring av förordningen om behandling av personuppgifter, kan detta leda till ändringar i informationen i detta meddelande. Om vi har din kontaktinformation kommer vi att göra dig medveten om dessa ändringar.