Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av smekabcitylife.se. Godkänn.
 
Vill du läsa mer om vår policy kring cookies klickar du här.

Värmebehandlat trä

Värmebehandlad svensk furu (ThermoWood®) – ett träslag för hållbarhet, både i livslängd och för omvärlden.

Värmebehandlat virke kan erbjuda unika kombinationer av egenskaper som inte finns hos något enskilt sortiment av inhemska träslag. Trämaterialet får en längre livslängd och kan med fördel användas till produkter för utomhusbruk.

Det används inga miljö- eller hälsoskadliga kemikalier vid värmebehandlingen, vilket gör materialet kretsloppsanpassat då det går att återbruka, återvinna eller bränna utan några negativa miljöeffekter.
Det värmebehandlade furut (ThermoWood®) som vi levererar är Svanenmärkt.

Vid värmebehandlingen får virket en genomfärgad gyllenbrun (furu) färgton, men vid exponering för solljus antar träet snabbt en silvergrå ton.

Furu - ThermoWood Furu

Furu – ThermoWood Furu

Egenskaper

Värmebehandlat trä ger egenskaper som gör det väl anpassat för att användas utomhus i offentlig miljö:

Bra motstånd mot röta och svamp
Under uppvärmningen försvinner de näringsämnen som finns i träet, vilket gör att röta och svamp har mycket svårt att få fäste och utvecklas.

Formstabilt
Värmebehandlat trä har mycket låg fuktkvot och absorberar mindre fukt än vanligt virke, vilket ger ökad formstabiliteten och påtagligt mindre krympning och svällning.

Minskad sprickbildning
Sprickbildningen i träets yta minskar påtagligt vid värmebehandlingen.

 Ingen kåda
Kådan försvinner under värmebehandlingsprocessen, vilket ökar attraktiviteten i produktens användande.

Underhåll och ytbehandling

Ett värmebehandlat trä kräver minimalt underhåll. Dock behöver träytorna rengöras med jämna mellanrum, gärna en miljövänlig trärengöringsprodukt, för att ta bort ytmögelpåväxt som tex svartmögel och grönalger. Dessa organismer kan ge estetiska avvikelser men påverkar inte träets funktion.

Utan ytbehandling grånar värmebehandlat virke fort om det utsätts för solljus. Gråningen kan minskas eller stoppas med olika UV skydd och pigment som tillsats i oljor, lacker eller lasyrer. Färgtillverkarna har erfarenhet på detta område och kan rekommendera rätt metod för rätt ändamål.

Miljövänligt

Tack vare de positiva egenskaper som uppstår genom värmebehandlingen behöver inga miljö- och hälsoskadliga kemikalier användas. Det är helt kretsloppsanpassat eftersom det går att återbruka, återvinna och bränna utan några negativa miljöeffekter. Det är ett förnyelsebart material.

Miljöbedömningar

Furu – ThermoWood®
Värmebehandlad furu som är Svanenmärkt ThermoWood® (licensnr 3086 0002).
Det virke som används är frisk kvistsorterad furu från miljöcertifierat skogsbruk från norra Sverige.

Läs mer:

> Läs mer om Material/Ytbehandling
> Produkter med Värmebehandlat trä