Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av smekabcitylife.se. Godkänn.
 
Vill du läsa mer om vår policy kring cookies klickar du här.

Nu tar vi nästa steg! Saferoad Smekab hållbarhetsredovisar

Publicerad 2017-02-08, Nyheter

Hållbarhet - Publicus cykeltak med Sedum.

Säkerhet, miljö och kvalitet ligger oss mycket varmt om hjärtat och vi är sedan många år certifierade enligt standarder som ställer krav på fortlöpande förbättringar och dokumenterade arbetssätt. Nu tar vi nästa steg. Från 2017 kommer vi även att hållbarhetsredovisa vår verksamhet i enlighet med GRI (Global Reporting Initiative). 

Saferoad Smekab har under drygt 40 år försett den Skandinaviska marknaden med produkter som främjar trivsel och säkerhet. Produktutveckling, produktion och försäljning i egen regi ger kontroll över kedjans alla delar och ger oss en unik kompetens inom den offentliga utemiljön.

Säkerhet, miljö och kvalitet ligger oss mycket varmt om hjärtat och vi är sedan många år certifierade enligt ISO 9001 och 14001, standarder som förpliktigar genom krav på fortlöpande förbättringar och dokumenterade arbetssätt.

Nu tar vi nästa steg. Vi vill ta ett helhetsansvar, visa att vi bryr oss om våra anställda, visa att vi bryr oss om våra affärsrelationer, visa att vi bryr oss om samhället vi verkar i och att vi tar ett djupt ansvar för miljön. Vi har därför påbörjat vårt arbete för att hållbarhetsredovisa vår verksamhet i enlighet med GRI (Global Reporting Initiative).

Detta arbete kommer att genomsyra verksamhetens samtliga delar och ger oss möjlighet att på ett tydligt sätt redovisa vårt inarbetade arbetssätt med kontinuerliga förbättringar och stödja oss i våra visioner kring en hållbar värld.

För att stötta oss i arbetet har vi hjälp av Patrik Sundberg på Sundberg Sustainability. Patrik som har mångårig erfarenhet kring hållbarhetsarbete och hållbarhetsrapportering kommer att guida och utmana oss i arbetet. Aktiviteter har redan startats upp, bland annat med utbildning för hela säljkåren och workshops kring visioner och långsiktiga mål. Jag ser med spänning fram emot vårt fortsatta hållbarhetsarbete, ett ämne som vi brinner för!

Vi vill med detta arbete visa att vi tar ansvar, att vi med våra lösningar, produkter och tjänster vill påverka och förändra. Tillsammans kan vi skapa ett hållbart samhälle!

Thomas Rydhagen
VD, Saferoad Smekab

 

Global Reporting Initiative (GRI) – är ett internationellt samarbetsorgan som arbetat fram globala riktlinjer för hur företag ska redovisa det som ryms under begreppet hållbar utveckling.
https://www.globalreporting.org/