Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av smekabcitylife.se. Godkänn.
 
Vill du läsa mer om vår policy kring cookies klickar du här.

Intressentdialoger har en central roll i hållbarhetsarbetet

Publicerad 2019-12-11, Nyheter

Hållbarhetsarbetet har sedan många år högsta fokus vilket ständigt driver oss framåt i klimat- och miljöfrågor.

– Ett viktigt verktyg i hållbarhetsarbetet är intressentdialogerna som har en mycket central roll, berättar Mats Alexandersson, Kvalitets- och Miljöchef på Smekab Citylife. Genom dessa dialoger får vi kunskap om vilka hållbarhetsfrågor som är viktigast för våra intressenter och kan på så sätt arbeta med rätt saker. Dialogerna med våra intressenter sker på flera olika sätt, som exempelvis genom dagliga kontakter, regelbundna kundundersökningar, men också genom fysiska möten och djupare dialoger.

Under hösten har vi genomfört många givande dialoger med slutkunder, föreskrivare och organisationer med hållbarhet i fokus. I de djupare dialogerna diskuteras ett antal frågor som vi anser viktiga ur ett hållbarhetsperspektiv och de vi möter får rangordna dessa vilka vi sedan sammanställer för att följa trender och för att se hur vi ligger i förhållande till våra egna prioriteringar. Ibland kan vi behöva justera dessa utefter vad vi får reda på och det är ett viktigt inspel i vår hållbarhetsrapport som redovisas varje år sedan 2017, avslutar Mats Alexandersson.

Mats Alexandersson, Kvalitets- och Miljöchef Smekab Citylife i dialog med Sara Östberg, Miljö- och Klimatrådgivare Skurups Kommun.

Mats Alexandersson, Kvalitets- och Miljöchef Smekab Citylife i dialog med Sara Östberg, Miljö- och Klimatrådgivare Skurups Kommun.

– Jag träffar dagligen kunder som är mycket intresserade av att veta hur vi arbetar med hållbarhetsfrågor, berättar Mikaela Dhyring, Affärsutvecklare på Smekab Citylife. Som tillverkande industri för offentliga miljöer har Smekab Citylife ett stort ansvar, inte bara när det gäller utsläpp och resursminimering utan även i sociala frågor som arbetsmiljö, arbetsförhållanden och sociala engagemang. Jag engagerar mig även privat i frågor som rör miljön och tycker att det känns fantastiskt att arbeta för en arbetsgivare som tar detta på allvar, säger Mikaela Dhyring.