Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av smekabcitylife.se. Godkänn.
 
Vill du läsa mer om vår policy kring cookies klickar du här.

GRILLE avfallsbehållare minskar antalet bränder

Publicerad 2017-06-20, Nyheter

GRILLE avfallsbehållare för engångsgrillar minskar risken för bränder.

 

Sommaren är äntligen här och grillsäsongen börjar nu på riktigt. Dessvärre innebär det också att det inträffar eldsvådor som orsakats av oförsiktig grillning. Främsta orsaken till bränderna är att grillen lämnas kvar på marken eller slängs i en soptunna innan grillkolet är helt släckt.

Genom att placera ut GRILLE avfallsbehållare för engångsgrillar i parker och andra utemiljöer, så kan man undvika att engångsgrillar hamnar i vanliga papperskorgar eller lämnas kvar i naturen där de utgör en stor brandfara.

I parker där GRILLE har ställts ut har man noterat en kraftig minskning av antalet bränder.
Förutom ur ett brandsäkerhetsperspektiv, finns det även en bra och viktig miljöaspekt med att grillrester samlas ihop och tas om hand på ett korrekt sätt.

Pressklipp & artiklar:
Renhållningen gillar GRILLE >>
Soptunnorna för engångsgrillar en succé – förhindrar bränder. Brandinspektören: ”Grille borde finnas i alla parker.” >>

Vi rekommenderar även GRILLBERT som ger ett stabilt och brandsäkert underlag för engångsgrillar.

Grillbert - En stabil och brandsäker hållare avsedd för grillning med engångsgrillar. Ett bra komplement till Grille.

 

………………………………………………………

Några handfast tips för när du grillar

– Kontrollera om det råder eldningsförbud.

– Se till att ha släckredskap till hands när du grillar.

– En engångsgrill är inte en säker grillplats. Lämna den aldrig utan bevakning.

– Kontrollera noggrant att kolen inte längre glöder när du har lagat maten. Kolen är kall nog att slänga om du kan hålla den med fingrarna. Låt annars grillen stå med ett lock på tills kolen brunnit ut eller dränk den helt i vatten. Det kan ta upp till 24 timmar innan grillkolet svalnat tillräckligt för att inte kunna orsaka en brand!

– Saknas speciella soptunnor för engångsgrillar så ta med dig grillen när du går.

Läs gärna mer på Brandskyddsföreningen >>