Vi använder cookies för att ge dig en bättre upplevelse av smekabcitylife.se. Godkänn.
 
Vill du läsa mer om vår policy kring cookies klickar du här.

Framtidens landskapsarkitektur – möjligheter med den digitala tekniken

Publicerad 2023-01-03, Blogg

Att arbeta med landskapsarkitektur är att arbeta med skulptur i stor skala. Du jobbar i komplexa projekt med många olika intressenter och faktorer som påverkar projektet. Det är inte heller ovanligt att förutsättningarna ändras under ett projekt. Därför borde den accelererande teknikutvecklingen i samhället vara din bästa vän. Den nya tekniken innebär fantastiska möjligheter för landskapsarkitekturen och samhällsplaneringen i stort. Det finns en uppsjö av verktyg som kan hjälpa dig att utföra omfattande analyser och visualisering av projektplaner och visioner. Låt oss titta närmare på några av de tekniska lösningar som underlättar arbetet inom landskapsarkitekturen.

Parametrisk design

Parametrisk design kan beskrivas som en datadriven designprocess. Med parametrisk design kan du översätta en fysisk landskapsmodell till ett digitalt visualiseringsverktyg som enkelt kan kommuniceras till olika aktörer i projektet. Genom att utvärdera data och definiera ett antal mätbara parametrar och variabler kan parametrisk design ta fram olika designutfall. Rent praktiskt så kan projektets viktigaste parametrar definieras, och därefter jobbar algoritmer fram ett svar på huruvida det planerade projektet kommer att uppnå projektets mål eller om något behöver justeras för att uppnå målen. Med hjälp av parametrisk design kan du som landskapsarkitekt snabbt skissa upp olika scenarios för projektet – som sen kan visualiseras och kommuniceras till beställaren. På så sätt kan du tillsammans med beställaren utvärdera projektets viktigaste parametrar i ett tidigt skede. Ni kan också enkelt göra löpande utvärderingar under projektets gång. Parametrisk design kan ge en ökad trygghet i gestaltningen och kan skapa en viktig samsyn mellan olika aktörer under ett projekt.

Digital tvilling

En digital tvilling är en digital kopia av något som finns i verkligheten – till exempel ett hus, en park eller en hel stad. Göteborg har exempelvis en digital tvilling, Virtual Gothenburg. Konceptet digital tvilling är egentligen inget nytt. Det har funnits länge och bygger på teknik såsom Internet of Things (IoT), maskininlärning och Augmented Reality (AR). Genom att koppla ihop det verkliga objektet med den digitala tvillingen kan viktiga mätningar utföras och värdefull data samlas in.
Datan kan dels användas för att underlätta drift och underhåll. Den digitala tvillingen kan avisera när underhåll behövs och på så sätt kan underhållsarbetet utgå från faktiskt behov istället för en standardiserad underhållsplan. Den insamlade datan kan också användas för att testa och simulera olika händelser för att se hur det verkliga objektet skulle påverkas. En digital tvilling kan med fördel användas för att stresstesta ett objekt – exempelvis stresstesta hur en stadsdel skulle påverkas av kraftiga skyfall. Som verktyg för samhällsplanering är det både kostnads- och tidseffektivt att arbeta med en digital tvilling.

Virtual Reality (VR) och Augmented Reality (AR)

Du har säkert hört talas om både Virtual Reality (VR) och Augmented Reality (AR), och även om dessa tekniker har en hel del likheter så skiljer de sig åt något. Enkelt uttryckt kan man säga att VR förvandlar det virtuella till verklighet, medan AR utgår från den verkliga världen och adderar digitala element för att förhöja upplevelsen. Inom landskapsarkitekturen kan både VR och AR komma till stor nytta i projekten.

En stor utmaning för dig som arbetar med landskapsarkitektur är att projektplatserna i regel är dynamiska och oförutsägbara. I gestaltning och vision behöver designelement kombineras med levande material såsom träd, gräs och buskar. Här kan AR underlätta gestaltningen, genom att visualisera markbeläggningen, något som annars kan vara ett relativt komplext moment. AR gör det också lättare att kommunicera projektets vision och gestaltning till projektets olika intressenter. Beställaren kan få en tydlig bild av visionen tidigt i processen och entreprenören kan tydligt se vad de ska hjälpa till att bygga.

Med VR kan du utforska och testbesöka det tilltänkta området i full skala. Du kan också testa att fylla platsen med besökare och även visualisera platsen under kvällstid. VR ger en mer fysisk upplevelse av slutresultatet och underlättar jämförelser mellan olika förslag, koncept och materialval. VR kan också underlätta när det kommer till att engagera allmänheten för att få in synpunkter och förslag. Genom att använda AR och VR på rätt sätt kan projekten spara både tid och pengar och kanske även ge ett bättre slutresultat.

Viktigt att förstå den nya teknikens potential

Digitalisering påverkar både arkitektkontoren och byggprojekten, med nya plattformar och verktyg för både samarbete och lärande. Det kommer alltid att vara viktigt för dig som arbetar med landskapsarkitektur att ha en fot i designen – samtidigt som det är en stor fördel att kunna ta vara på alla möjligheter med den nya tekniken. Du behöver inte helt plötsligt bli en teknikexpert, men det är viktigt att du sätter dig in i dessa nya verktyg så pass mycket att du förstår potentialen. Framförallt finns det stora tidsvinster att göra – tid som istället kan läggas på såväl gestaltning som de ack så viktiga materialvalen.